Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Xúc tiến triển khai các dự án sau thu hút đầu tư
14:19, 15/04/2022
Các dự án đầu tư sớm được triển khai, sẽ mở ra nhiều cơ hội trong giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, thu ngân sách bền vững cho các địa phương của Nghệ An. Đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp và là tiền đề cho công tác thu hút đầu tư trên địa bàn. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc, đồng hành quyết liệt, hiệu quả của các địa phương, đặc biệt của các sở ngành cấp tỉnh.