Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chuyển đổi số - Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
08:31, 30/08/2022
Đẩy mạnh chuyển đổi số được các cơ quan Đảng ở Nghệ An xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan Đảng đã xây dựng kế hoạch và từng bước thực hiện việc chuyển đổi số phù hợp.