Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khó khăn xây dựng hệ thống tưới cho cây Công nghiệp
14:15, 17/08/2022
Cây ăn quả, cây công nghiệp nếu được đảm bảo tưới đầy đủ sẽ đem lại năng suất và chất lượng nông sản cao gấp nhiều lần với cây không đảm bảo đủ nước hay chỉ dựa vào nước trời. Hiệu quả cao là thế nhưng vì sao việc xây dựng hệ thống tưới cho loại cây trồng này còn hạn chế.