Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường tại Eo Gió: nhu cầu cấp thiết cho sự phát triển của địa phương
20:49, 31/07/2022
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường tại Eo Gió rất cấp thiết cho sự phát triển của địa phương. Vì vậy cần sớm có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án quan trọng này