Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chu Huy Mân – vị tướng tài năng
21:00, 16/03/2023
Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, Đại tướng Chu Huy Mân đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu, công tác ở nhiều chiến trường trọng điểm. Cho dù vị trí nào, Đại tướng cũng đem hết ý chí, sức lực, tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tài thao lược của Đại tướng Chu Huy Mân gắn liền với những quyết định hết sức sáng suốt, làm nên nhiều chiến công vang dội của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.