Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Mai Thúc Loan và cuộc khởi nghĩa Hoan Châu
20:47, 02/02/2023
Cách đây 1310 năm, từ vùng đất Nam Đàn, Mai Thúc Loan đã phát động, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống lại ách đô hộ tàn bạo của quân xâm lược nhà Đường. Dưới lá cờ tụ nghĩa của Mai Thúc Loan, cuộc khởi nghĩa nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã nhanh chóng mở rộng ra cả vùng châu Thổ sông Hồng, lật đổ chế độ cai trị, áp bức bóc lột của nhà Đường. Người hào kiệt đất Sa Nam trở thành đấng Quân vương, lấy hiệu là Mai Hắc Đế, lập nên kinh đô Vạn An.