Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác
15:13, 22/12/2022
Được hình thành cách đây 78 năm Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu hy sinh, từng bước trưởng thành, lớn mạnh. Trong dòng chảy lịch sử đó có lực lượng vũ trang Nghệ An. Với truyền thống quê hương cách mạng mà những người lính bộ đội cụ Hồ đang hàng ngày, hàng giờ tô thắm thêm lịch sử truyền thống vẻ vang người lính trên quê hương Bác.