Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả mô hình kinh tế trang trại
09:43, 18/12/2022
Thời gian qua, sự phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông Nghệ An với Hội Trang trại, làng nghề trong việc định hướng, hỗ trợ bà con nông dân phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả rõ nét. Hoạt động này không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng.