Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Cán cân quyền lực có thay đổi ?
19:04, 18/11/2022
 Tới thời điểm này, cuộc bầu cử vẫn chưa có kết quả cuối cùng nhưng cục diện chung thì cơ bản đã rõ khi Đảng Cộng hòa giành được quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong khi đảng Dân chủ chiếm ưu thế tại Thượng viện. Chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cương để nghe những nhận định của ông xung quanh vấn đề này.