Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhiều bất cập trong thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cần được điều chỉnh
20:39, 27/10/2022
Giai đoạn 2016-2022, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai để thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số bất cập, hạn chế cần được Tỉnh nghiên cứu, bổ sung để phù hợp với tốc độ phát triển chung hiện nay.