Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An sẵn sàng hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư
21:09, 03/10/2022
Các dự án FDI đầu tư vào tỉnh Nghệ An đang có xu hướng tăng nhanh, quy mô của các dự án ngày càng lớn và tiếp tục mở rộng, phát triển, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này đã chứng minh sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư, vào sự nỗ lực, đồng hành của chính quyền tỉnh Nghệ An.