Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Các địa phương dồn sức về đích Nông thôn mới đúng hẹn
16:46, 29/09/2022
Nghệ An hiện có 299 xã đạt chuẩn NTM (đạt gần 73%), 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã. Theo kế hoạch, năm 2022 này, Nghệ An phấn đấu có thêm 10 xã và 02 huyện đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 16,95 tiêu chí/xã. Hiện các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm nay đang bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện các tiêu chí để “về đích” theo đúng kế hoạch đề ra.