Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tự soi, tự sửa nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên
20:25, 19/09/2022
Một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chính là thực hiện "tự soi, tự sửa". Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng Tổ chức đảng, đảng viên.