Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành Khu kinh tế Nghệ An
06:47, 18/09/2022
Trong Đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam - động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 , định hướng đến năm 2030; Khu kinh tế Đông Nam sẽ được điều chỉnh, mở rộng ranh giới lên trên 100 ngàn hecta và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An