Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khó khăn trong thực hiện mục tiêu thu ngân sách khi nợ thuế và nợ tiền đất tăng cao
20:46, 11/09/2022
Nhìn vào số liệu thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm, Nghệ An có thể đạt và vượt kế hoạch đề ra của năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ đọng thuế cao và các khoản nợ tiền thuê đất, sử dụng đất lớn từ các dự án đang tạo ra sức ép cho thu ngân sách cũng như áp lực đối với ngành thuế trong thu hồi nợ đọng vào năm sau. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay