Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Hòa
21:20, 24/10/2022
Để xây dựng Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm của vùng tây Bắc, hướng tới xây dựng thành phố trước năm 2030, đòi hỏi thị xã Thái Hòa phải có những bước đột phá rất lớn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kinh tế là yếu tố then chốt. Xác định rõ điều đó, nên ngoài việc cải thiện môi trường thu hút đầu tư, Thái Hòa đang vận dụng tốt điều kiện thổ nhưỡng để xây dựng một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất làm đòn bẩy nâng cao hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp.