Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Nghệ An
20:49, 21/11/2022
Nhằm tập trung nguồn lực đất đai, vốn, khoa học kỹ thuật, lao động; khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội và truyền thống canh tác; UBND tỉnh đã ban hành “Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025”