Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Doanh nghiệp vượt khó đóng góp cho tăng trưởng Kinh tế
08:36, 23/12/2022
Năm 2022 với sự năng động, đổi mới, linh hoạt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động, các doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh, mở rộng được thị trường tiêu thụ, làm gia tăng giá trị sản phẩm. Nhờ vậy, tốc độ SXCN của tỉnh tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng 13% so với năm 2021.