Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sau sáp nhập
08:01, 27/12/2022
Thực hiện chủ trương sáp nhập, Nghệ An đã giảm từ 5.884 thôn, xóm xuống còn 3.806 thôn, xóm. Tuy vậy, sau sáp nhập lại xảy ra tình trạng các địa phương thiếu nhà văn hóa sinh hoạt và các trang thiết bị để hoạt động. Trước thực tế này, HĐND tỉnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 -2027, trong đó có cơ chế cho các thôn xóm, bản sau sáp nhập. Đây được xem là giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH”ngày càng có chiều sâu.