4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 04/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecb057447f0c
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 04/11/2017
06:54, 04/11/2017

Có những nội dung chính:UBND tỉnh làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đề cập đến 2 dự án mà phía Hàn Quốc dự định sẽ triển khai tại Nghệ An; Ngân hàng thế giới làm việc với UBND tỉnh về dự án phát triển đô thị Vinh; Quỳnh Lưu:  nhiều diện tích cam, quýt sáp thu hoạch bị ruồi vàng gây hại