4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 13/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecaff225776d
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 13/11/2017
05:52, 13/11/2017

Có những nội dung chính:  Thu hồi các dự án chậm tiến độ - liệu có khả thi? ; Hiệu quả sau 5 năm thực hiện công tác hỗ trợ xã nghèo vùng Miền tây Nghệ An; Quản lý chất lượng các cơ sở lưu trú trên địa bàn