4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 08/12/2018
4028eaa467ea09b60167ecb5a62415fb
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 08/12/2018
07:14, 08/12/2018

Có những nội dung chính:  Phấn đấu  đến hết tháng 6 năm 2019 hoàn thành việc  hỗ trợ nhà ở cho người có  công; Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; Nhiều cách làm hay từ phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"; Thiếu than, thiếu điện và kiểu truyền thông thiếu trách nhiệm