Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 29/5/2019
07:00, 29/05/2019
Những nội dung chính: * Qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Nghệ An đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. * Thực hiện đề án phát triển một số sản phẩm đặc trưng giai đoạn 2019 đến năm 2025 hiện nay nhiều địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ cũng như tập trung ưu tiên, xây dựng các sản phẩm chủ lực phục vụ du lịch. * Hơn 200 người Lào kết hôn không giá thú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Vậy cần làm gì để những đối tượng này được ở lại cư trú tại Việt Nam? * Xử lý ‘chặt chém’ du khách: Chỉ phạt thôi chưa đủ là vấn đề được đề cập trong chuyên mục theo dòng TS hôm nay