TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 31/03/2020
08:27, 31/03/2020
Có những nội dung chính:
- Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 2/2020
- Nghệ An: 62/91 đơn vị hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở.
- Xi măng Sông Lam –tạo động lực và sức hấp dẫn cho các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An.
 -Duy trì hoạt động của doanh nghiệp cần sự đồng hành, đoàn kết và sẻ chia của người lao động.
NTV