Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 15/05/2020
07:28, 15/05/2020
Có những nội dung chính:
- Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công an tỉnh 
- Hiện chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được nguồn vốn chính sách trả lương lao động ngừng việc.
- Tháng công nhân 2020: Năng suất cao- ATLĐ- thu nhập tốt
NTV