Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 13/05/2020
07:32, 13/05/2020
Có những nội dung chính:
- Thứ trưởng Bộ nông nghiệp kiểm tra mô hình lúa chất lượng cao tại Hưng Nguyên
- Nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Xử lý rác thải nông thôn, hiệu quả từ các lò đốt rác
NTV