Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 11/05/2020
07:06, 11/05/2020
Có những nội dung chính:
- Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ chiến đấu, hy sinh trên đất Bạn Lào về nước.
- Đoàn kết – Tư tưởng cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Giải pháp khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân
- Nghệ An- bước đầu thực hiện quy chế mới về thủ tục đất đai
NTV