Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 09/05/2020
05:58, 09/05/2020
Có những nội dung chính:
- Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
- Nghệ An nhiều cách làm tích cực, sáng tạo và hiệu quả nhằm nâng cao đời sống của người dân theo lời dạy của Bác Hồ
- Nghĩa Đàn: bệnh Khảm virus gây hại nhiều diện tích sắn nguyên liệu và đang có nguy cơ lan rộng.
NTV