Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 10/05/2020
06:48, 10/05/2020
Có những nội dung chính:
- Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp, cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế.
- Phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng dựa trên nền tảng quần chúng nhân dân.
- Phát huy giá trị hình ảnh, tư liệu và hiện vật trưng bày tại Khu di tích Kim liên, phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của nhân dân về Chủ tịch HCM.
NTV