TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 07/6/2020
05:57, 07/06/2020
Những nội dung chính:
- Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở
- Hiệu quả liên kết SX theo chuỗi giữa các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp
- Khuyến khích sinh con trước 35 tuổi để Bảo vệ cho cả mẹ và bé.
- Cảnh báo hiện tượng “Giữ mình, chờ thời”, trước và trong Đại hội Là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục TDTS hôm nay.
NTV