TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 26/06/2020
05:59, 27/06/2020
Có những nội dung chính:
- Mặc dù trong 6 tháng đầu năm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid 19 nhưng tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh ước đạt 4,98%.
- Các hồ thủy điện nằm trên lưu vực sông Cả chủ động điều tiết, góp phần ứng phó khô hạn
- Phát triển du lịch cộng đồng vừa là thời cơ nhưng cũng là thách thức đòi hỏi ngành du lịch và các huyện miền Tây phải có kế hoạch, chiến lược bài bản.
NTV