TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 08/7/2020
05:59, 08/07/2020
Những nội dung chính:
- BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 18 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính.
- Phát huy hiệu quả hệ thống tưới tự động trong công tác chống hạn, bảo vệ cây trồng công nghiệp của tỉnh.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thuỷ lợi phục vụ phòng chống thiên tai.
- Cần làm để trẻ em không bị 'bỏ rơi' trong 3 tháng hè là nội dung sẽ được đề cập đến trong chuyên mục TDTS hôm nay
NTV