Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 11/07/2020
07:42, 11/07/2020
Có những nội dung chính:
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương đầu tư 5 dự án trên địa bàn tỉnh.
- Cảnh báo xâm nhập mặn nội đồng trong điều kiện nắng hạn kéo dài.
- Mô hình thực tiễn xóa nghèo cho đồng bào vùng biên.
- Sớm tháo gỡ vướng mắc cho người dân dự án khu đô thị mới ở huyện Đô Lương
NTV