4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự truyền hình - 11/06/2018
4028eaa467ea09b60167ecb33cad54a6
Thời sự truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 11/06/2018
20:16, 11/06/2018
Có những nội dung chính: 
1. UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo đề án cải thiện PAR INDEX, PAPI 
2. Nhân lên ngọn lửa trong phong trào thi đua yêu nước 
3. Phát huy vai trò hợp tác xã trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản
4. Hãy yêu nước một cách sáng suốt và có trách nhiệm