Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 18/05/2019
20:15, 18/05/2019
Có những nội dung chính 1. Đoàn đại biểu thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên 2. Nghệ An phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng HCM 3. Tăng cường công tác quản lý chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất hè thu 4. Nắng nóng ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân