Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 27/09/2019
20:19, 27/09/2019
Có những nội dung chính: 1./ Ban thường vụ tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 9 2./ Tạo sự đồng thuận, nỗ lực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 3./ Khó khăn trong tiêu úng vùng trồng rau màu 4./ Cấp đất ở trên hành lang giao thông: sai sao không chịu sửa?