Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 12/12/2019
21:22, 12/12/2019
Những nội dung chính: 1/ Bế mạc kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa XVII 2/ Kinh tế lâm nghiệp tăng trưởng bình quân 7,15%/năm 3/ Đẩy mạnh thực hiện các phóng sự điều tra trên truyền hình 4/ Nghệ An bảo tồn, phát huy giá trị di sản Ca trù 5/ Indonesia sắp loại bỏ các kỳ thi quốc gia