Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 09/9/2021
21:06, 09/09/2021
Có những nội dung chính:
1./ Nghệ An: tập trung ứng phó với cơn bão Côn Sơn
2./ Thu hoạch nhanh lúa hè thu chạy lụt
3./ Kịp thời hỗ trợ các bệnh nhân nghèo trong thời điểm dịch Covid -19
4./ Bất cập trong việc quy định cấp thẻ mua hàng tại các siêu thị lớn
NTV