Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 16/02/2022
12:16, 16/02/2022
Có những nội dung chính:
- Công bố ca bệnh F0 cần gắn với công tác quản lý, giám sát.
- Nghệ An chuẩn bị tốt cho giao quân 2022.
- Xây dựng công viên sinh thái vĩnh hằng nhìn từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh.