Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 19/05/2022
20:34, 19/05/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người. 
2./ Quê hương và gia đình – nhân tố hình thành tư tưởng cứu dân, cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh. 
3./ Quy hoạch tỉnh phải khắc phục, biến những bất lợi thành lợi thế phát triển. 
4./ Thắng lợi to lớn của Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng.