Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 16/05/2022
21:11, 16/05/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5. 
2./ UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Quốc tế Ju Teng. 
3./ Giải pháp nào để ổn định vùng nguyên liệu. 
4./ Tiếp lửa truyền thống hiếu học trên quê hương Bác.