Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 10/05/2022
11:52, 10/05/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. 
2./ Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
3./ Chống thất thu thuế các giao dịch xuyên biên giới. 
4./ Bảo hộ an toàn cho người lao động, vấn đề cần được quan tâm.