Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 09/05/2022
20:46, 09/05/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. 
2./ Nguy cơ thiếu nước tưới trong vụ hè thu. 
3./ Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
4./ Phân luồng học sinh sau THCS: Phải đáp ứng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh.