Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 17/06/2022
20:31, 17/06/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Chậm nhất đến năm 2024 Nghĩa Đàn trở thành huyện NTM. 
2./ Nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 3./ Thầy, trò lớp 12 dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 
 4./ Hỗ trợ nông dân sản xuất hè thu, hạn chế bỏ hoang ruộng.