Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 14/06/2022
20:42, 14/06/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào Nghệ An.
2./ Chủ tịch UBND tỉnh: thành công của Tập đoàn WHA cũng là thành công của Nghệ An. 
3./ Người dân thành phố Vinh lo lắng vì nước sinh hoạt đổi màu. 
3./ Thành phố Vinh những đêm không ngủ.