Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 08/08/2022
20:06, 08/08/2022
Những nội dung chính: 
- Hội nghị quán triệt việc thành lập BCĐ tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề 
- Nâng mức hỗ trợ phát triển NN-NT giai đoạn 2022-2025 
- Thị xã Hoàng Mai nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển các KCN