Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 05/08/2022
20:00, 05/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 05/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 8. 
2./ Xác định điểm ách yếu trong phòng chống thiên tai để đầu tư hiệu quả. 
3./ Xung quanh sự việc xe buýt hãng Đông Bắc không dừng đón người khuyết tật.