Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 30/09/2022
20:44, 30/09/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An: Mưa lớn gây thiệt hại và ngập sâu nhiều nơi. 
2./ Hạn chế thiệt hại khi hồ Vực Mấu xả lũ. 
3./ Thanh niên Nghệ An - đội quân tiên phong dưới lá cờ Đảng. 
4./ Phát huy vai trò các cấp hội nông dân trong xây dựng vườn chuẩn NTM.