Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 26/09/2022
11:58, 26/09/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 26/09/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 
2./ Cần khẩn trương giải phóng điểm ách tác trên sông Hoàng Mai. 
3./ Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại. 
4./ Gia tăng tình trạng người lao động rút BHXH 1 lần.