Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 23/9/2022
12:11, 23/09/2022
Những nội dung chính:
1/ Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong kỷ nguyên mới
2/ Bình ổn giá cả - cần thực hiện một cách đồng bộ
3/ Hạn chế đường ngang trên đường 72 mét Vinh – Cửa Lò nhằm đảm bảo ATGT
4/ Bất cập nhà vệ sinh trong trường học #NgheAnTV #NTV #ThoiSu #NgheAn #TinNhanhNgheAn